Retributie op het parkeren in de blauwe zone en het bewonersparkeren

Er wordt een retributie geheven voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg binnen de blauwe zone voor de periode die de voorziene gratis parkeertijd overschrijdt.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de eigenaar van het voertuig.

Voorwaarden

De gebruiker van de parkeerplaats is verplicht zijn aankomsttijd aan te duiden op een parkeerschijf en deze zichtbaar aan te brengen achter de voorruit.
De retributie is verschuldigd vanaf 9 uur s' morgens tot 18 uur s' avonds, op alle dagen van de week behalve zon- en wettelijke feestdagen. 

Kostprijs

De retributie bedraagt:

  • 0 euro voor de maximale duur, die toegelaten is door de verkeersborden.
  • 10 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is
  • 10 euro wanneer de parkeerschijf foutief of niet zichtbaar geplaatst wordt

Uitzonderingen

Houders van een bewonerskaart zijn niet onderworpen aan de retributie wanneer deze aangebracht is achter de voorruit van het voertuig.