Retributie op werken uitgevoerd door het Team Technische Dienst voor derden

Occasioneel worden prestaties geleverd door gemeentepersoneel in opdracht voor derden. Het gaat hierbij om eerder uitzonderlijke prestaties zoals bijvoorbeeld bijstand bij brandweerinterventies of het herstel van schade op het openbaar domein waarbij het bestuurd oordeelt dat deze best door het gemeentepersoneel zelf worden uitgevoerd. Het is uiteraard niet de bedoeling om een klusjesdienst aan te bieden aan de burgers. De kosten van deze interventies worden verhaald op de burger of de veroorzaker van de schade.

Door de kosten voor het vervoer van materialen van de uitleendienst door te rekenen zet het bestuur de organiserende verenigen aan om het materiaal zo veel mogelijk zelf af te halen. Echter blijft de mogelijkheid dat het transport gebeurt door de Technische Dienst behouden mits een tegemoetkoming in de kosten door de verenging.

Kostprijs

uurloon arbeider 50,00 euro / uur
bestelwagen met chauffeur 65,00 euro / uur
vrachtwagen met chauffeur 65,00 euro / uur
minigraver met machinist 75,00 euro / uur
borstelwagen met chauffeur 95,00 euro / uur
graaflaadcombinatie met machinist 75,00 euro / uur
nivelleuse met machinist 95,00 euro / uur
bandenkraan met machinist7 5,00 euro / uur
tractor met werktuig met chauffeur 65,00 euro / uur
materialen de reële kostprijs 
leveren en plaatsen van signalisatieborden in het kader van signalisatievergunningen 40,00 euro
transport van ontleende materialen aan verenigingen die volgens het stedelijke uitleenreglement kosteloos ontleend worden gratis
transport van ontleende materialen aan verenigingen waarvoor de vereniging volgens het reglement van de stedelijke uitleendienst een vergoeding moet betalen  65,00 euro / uur

Afhandeling

Bij een signalisatievergunning dient er voorafgaandelijk een aanvraag tot inname van openbaar domein ingediend te worden bij de Stad Peer.

Uitzonderingen

Indien het stadsbestuur voor een noodzakelijke tussenkomst beroep dient te doen op een externe firma of een nutsmaatschappij, zal de kostprijs van de externe firma integraal worden doorgerekend.