Rijbewijs voorlopig

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kan kiezen uit:

 • Voorlopig rijbewijs mét begeleider(s). Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider(s): je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar. 
  • SINDS 1 OKTOBER 2017:
   Je levert een opleidingsattest van de begeleider(s) af. Dat bekom je door als begeleider een vorming van 3 uur te volgen bij een erkende rijschool. In Peer zijn er op dit moment geen erkende rijscholen die een vormingsmoment organiseren.

 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een document waarmee je naar de gemeente kan komen, een bekwaamheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

   

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak bij de Stad Peer om het voorlopig rijbewijs aan te vragen. 

Kostprijs

20 euro

Afhandeling

Leveringstermijn: één week

Wat moet ik meebrengen?

 • Recente pasfoto
 • Opleidingsattest begeleider(s) indien van toepassing
 • Begeleidersattest voor elk van de begeleiders (voor meer informatie hierrond: zie https://www.rijbewijzer.be)
 • Bekwaamheidsattest indien je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider
 • Vervallen rijbewijs indien van toepassing