Ruimte en parkbeleving op de kerkhoven

Gepubliceerd op: dinsdag 26 oktober 2021
Vorig jaar startte de Stad Peer met het project ‘actualisering van de begraafplaatsen’. Fase 2 van het project – de verwijdering van graven – gaat binnenkort van start.

In 2020-2021 deed de Stad Peer een grote regularisatie van de kerkhoven. Nabestaanden kregen een jaar de tijd om de concessie van een graf zonder concessie of met een verlopen concessie in orde te brengen. Binnenkort breekt fase 2 van het project aan.

Jaarlijkse controle van de concessies

Buiten de grootschalige regularisatie volgt een jaarlijkse controle van de concessies die zullen aflopen. Omdat de Stad Peer geen zicht heeft op al de concessiehouders of nabestaanden, plaatst het Stadsbestuur infobordjes aan de graven waarvan de concessie afloopt of afgelopen is. Deze bordjes blijven een jaar staan zodat nabestaanden de kans krijgen om een nieuwe concessie aan te gaan of te laten weten dat er niet langer gebruik gemaakt wordt van het grafrecht.

Graven kunnen verwijderd worden

Een graf waarvan de concessie na een jaar niet verlengd wordt, kan verwijderd worden. In de plaats komt er dan een naambordje van de overledene op een gemeenschappelijke gedenkplaats. In januari 2022 start de verwijdering van graven waarvan de concessie niet verlengd werd. De verwijdering gebeurt in volgorde van de beschikbare ruimte op het kerkhof. We starten in Kleine-Brogel. Daarna komen de kerkhoven in Wijchmaal, Grote-Brogel, Linde en Peer aan de beurt. Graven die verwijderd zullen worden herken je aan de blauwe sticker op de infobordjes.

Herinrichting van de kerkhoven

Na de verwijdering van de graven, staat ook de herinrichting van de kerkhoven op het programma. “We grijpen de actualisering van de kerkhoven aan om de kerkhoven om te vormen tot groene en onderhoudsvriendelijke rustplekken.”, aldus burgemeester Steven Matheï.