Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, afgekort RUP, is een juridisch bindend document.

Het legt voor een afgebakend gebied de bestemming en stedenbouwkundige voorschriften vast. Het geeft m.a.w. aan waar en hoe er in de toekomst gebouwd mag worden. Op welke plaatsen kunnen er woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimte en recreatie komen? Hoe hoog en hoe uitgebreid mag er worden gebouwd?

In een RUP komen nog geen architectuurontwerpen voor, maar in het RUP staan wel de voorschriften die gevolgd moeten worden om gebouwen te ontwerpen (vb. bestemming, inplanting op het perceel, bouwvolume, dakvorm,...).

Een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt weloverwogen opgemaakt in overleg met de rechtstreeks betrokkenen en de hogere overheden en dient een uitgebreide procedure te doorlopen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het openbaar onderzoek. Tijdens die periode kan iedereen bezwaren en opmerkingen indienen. 

Eens een RUP werd goedgekeurd vormen de stedenbouwkundige voorschriften de basis voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. 

Overzicht