RUP Agnetendal intramuros en RUP Agnetendal extramuros

De Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) ‘Agnetendal intramuros’ en ‘Agnetendal extramuros’ - die de bestemmingen voor het gebied van de voormalige scholencampus vastleggen – werden definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 5 juli 2017.

 

De gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen treden in werking veertien dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing houdende de definitieve vaststelling van de plannen bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad. Door de inwerkingtreding van deze RUP’s kunnen de ontwikkelingen in dit gebied van start gaan.

 

De RUP’s, het besluit van de gemeenteraad houdende de definitieve vaststelling en het advies van de GECORO liggen ter inzage in bij team Planning in 't Poorthuis. Hiervoor kan je steeds een afspraak maken via het klantencontactcenter.

Hier kan je alle stukken downloaden: