RUP Spindor - volledige herziening

De Stad Peer heeft het initiatief genomen voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Spindor'. Dit RUP bevat een volledige herziening van het bestaande BPA Spindor.

Er werd een procesnota opgesteld die het te voeren planningsproces beschrijft. De Stad Peer maakt ook een startnota op die de eerste planopties aangeeft en deze opties onderbouwt en motiveert. De startnota en de procesnota liggen gedurende een periode van 60 dagen, van 3 december 2018 tot en met 7 februari 2019, ter inzage in 't Poorthuis. Maak hiervoor een afspraak. Je kan ze hieronder ook digitaal raadplegen.

Op 18 december 2018 tussen 20 en 22 uur is er een eerste participatiemoment in de vorm van een infomarkt. Deze infomarkt vindt plaats in Brueghelheem in Grote-Brogel.

Reacties op de proces- en startnota bezorg je tot en met 7 februari 2019 ofwel schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen (Zuidervest 2A, 3990 Peer) ofwel digitaal via planning@peer.be, ofwel tegen ontvangstbewijs in 't Poorthuis.

Je kan de proces- en startnota hier downloaden: