Samenwerking

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Leader, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland en Provincie Limburg.