’t Poorthuis wordt verbouwd

Gepubliceerd op: donderdag 30 november 2017

De Stad Peer werkt voortdurend aan de verbetering van de dienstverlening. Niet alleen door producten en diensten toegankelijker te maken, ook door duidelijkheid te creëren voor zowel de burgers als de medewerkers. Sinds eind 2016 zijn bijna alle diensten samengebracht op de site ’t Poorthuis. Begin 2018 komt daar ook de Wijkpolitie bij.

WERKEN AAN DIENSTVERLENING

De Wijkpolitie verhuist in januari van de Markt naar de site ’t Poorthuis. De politiediensten krijgen onderdak in het Stadhuis waar tot eind november het kabinet van de burgemeester en de schepenen gehuisvest waren. De burgemeester en de schepenen verhuizen naar ’t Poorthuis waar er vanaf deze maand verbouwingswerken starten.

In een eerste fase wordt de huidige raadzaal omgebouwd tot werkplekken. De vergaderingen van de Gemeenteraad, OCMW-raad en de commissies vinden voortaan plaats in de zalen van BICC ’t Poorthuis.

NIEUWE VOORBOUW

In de loop van 2018 gaan de verbouwingswerken verder op de benedenverdieping van ’t Poorthuis. Omdat de werkruimten aangepast worden, verhuizen een aantal medewerkers tijdelijk naar de lokalen in BICC ’t Poorthuis. Aan de voorzijde van ’t Poorthuis komt er nieuwe bijbouw. Daar worden in de toekomst de bezoekers onthaald aan het nieuwe Klantencontactcenter en komt er ook een zogenaamde klantencontactzone. Dat zijn de balies en spreeklokalen waar de burger geholpen wordt.

STAPSGEWIJS

Voorlopig ondervindt de bezoeker aan ‘t Poorthuis weinig of geen hinder van de verbouwingswerken. Vanaf de lente van 2018 is dat wel het geval. De bedoeling is om de vernieuwde site ’t Poorthuis in het begin van 2019 definitief in gebruik te nemen.