Speelstraat

In juli en augustus kan je van jouw straat een speelstraat maken. Een speelstraat duurt maximum 1 week en wordt iedere dag, enkele uren, afgesloten voor het verkeer. Zo krijgen de kinderen uit de buurt nog eens de kans om samen veilig op straat te spelen.

Voor wie?

Peerse straten

Voorwaarden

 • De straat heeft een overheersend woonkarakter
 • De straat wordt niet bediend door openbaar vervoer
 • De maximum snelheid is 50 km/uur of wordt tijdens de periode van de speelstraat aangepast tot maximum 50 km per uur
 • Enkel tijdens de maanden juli en augustus
 • Maximum 1 week
 • De speelstraaturen zijn afhankelijk per aanvraag, maar zijn elke dag hetzelfde
 • Alle bewoners van de speelstraat worden ingelicht, door een bewonersenquête (kennisname en akkoordverklaring) die de Stad Peer aan de speelstraatcoördinator bezorgt.
 • Minstens 70% van de bewoners moet zich akkoord verklaren met het inrichten van de speelstraat. Elk huisnummer uit de speelstraat heeft hierbij één stem.
 • Minstens 1 buurtbewoner geeft zich op als speelstraatcoördinator. Hij/zij is het aanspreekpunt voor de stad en voor de bewoners van de straat.

Wat moet ik doen?

Je wilt in de zomer een speelstraat aanvragen? Volg dan onderstaande stappen:

 1. Vul het online aanvraagformulier in ten laatste 4 weken vóór de activiteit.
 2. De Stad Peer onderzoekt je aanvraag en bezorgt de brieven ter goedkeuring aan de bewoners van je straat.
 3. Je ontvangt een bevestiging indien minstens 70% van de bewoners akkoord gaat met de speelstraat.
 4. Stad Peer zorgt tijdig voor hekken en signalisatie.

Kostprijs

Gratis

Meer info

Bekijk het volledige reglement hieronder.