Stad Peer lanceert burgercontracten

Gepubliceerd op: donderdag 27 mei 2021
De Stad Peer breidt haar participatieaanbod uit met het burgercontract. De Gemeenteraad keurde het reglement op woensdag 26 mei goed. Daarmee wil het Stadsbestuur samenwerkingsinitiatieven tussen de inwoners en het Stadsbestuur stimuleren.

Het Peerse ‘participatiemenu’ wordt uitgebreid. Naast de klassieke participatie, waar Peer al jaren op inzet, zet de Stad Peer ook in op andere participatievormen. Daarbij ligt de nadruk op het eigen initiatief van de burgers. Zo ging recent het project ‘Dynamische Dorpen’ van start, waarbij elk Peers dorp een budget ter beschikking krijgt waarmee ze zelf aan de slag kunnen gaan. Met het burgercontract kunnen inwoners of verenigingen nu ook op eigen initiatief bepaalde taken uitvoeren.

Om ervoor te zorgen dat burgercontracten in harmonie zijn met openbare en privébelangen, moet het samenwerkingsvoorstel steeds eerst de goedkeuring krijgen van het Stadsbestuur. De Stad Peer stelt verschillende vormen van ondersteuning ter beschikking, zoals de toegang tot gemeentelijke ruimtes, hulp bij de planning of financiële middelen voor de terugbetaling van directe kosten.

De eerste burgercontracten zijn al een feit. Een mooi voorbeeld: een groepje inwoners gaat een graspleintje dat ze gebruiken om te kubben zelf onderhouden. Ze willen dat het gras heel kort blijft, dus de maaibeurten die het Stadsbestuur normaal voorziet, zijn voor hen niet voldoende. Met dit burgercontract gaan zij akkoord met het onderhoud van het graspleintje en de Stad Peer zorgt voor een rolcontainer waar zij het grasafval in kunnen achterlaten.