Stad Peer plant 2000 boompjes

Gepubliceerd op: maandag 21 november 2022
Afgelopen vrijdag 18 en zaterdag 19 november heeft Stad Peer in samenwerking met Bos+, ANB, Regionaal Landschap Kempen en Maasland en Henkel 2000 boompjes aangeplant op de site van de voormalige zandgroeve langs de Kiezel Kleine-Brogel.

Honderden vrijwilligers hielpen mee om dit bijna 1 ha groot terrein te bebossen. Volgende boomsoorten hebben ze aangeplant: haagbeuk, hazelaar, ruwe berk, wintereik en winterlinde. Deze soorten zijn gekozen in functie van de nabijheid van de vliegbasis Kleine-Brogel. Te hoge bomen zorgen voor de aanwezigheid van vogels. Nabij de startbaan kunnen deze het vliegverkeer danig verstoren.

Natuurbeheerplan

De aanleg van dit bos past binnen het kader van het natuurbeheerplan dat voor het gebied van de verlaten zandgroeve is ontwikkeld. Dit plan, dat gespreid is over 24 jaar, zorgt voor de herontwikkeling van natuur met o.a. heide, schraalgrasland en bos, inclusief de bijhorende beheers- en onderhoudsmaatregelen. Met dit plan creëren we zo een extra natuurgebied.

Op langere termijn zal ook de wandelaar trouwens kunnen genieten van dit stukje natuur. Daarnaast gaat Stad Peer in samenwerking met de vliegbasis Kleine-Brogel werk maken van een aangepaste spotterscorner langs de Kiezel Kleine-Brogel.

Waarom zoveel bomen aanplanten?

Bomen zijn zeer waardevol. Ze helpen de lucht die we inademen te zuiveren, ze filteren het water dat we drinken en ze bieden leefruimte voor dieren. Bomen helpen om de klimaatimpact op onze planeet te milderen. Redenen genoeg voor Stad Peer om bomen te omarmen en aan te planten. We willen namelijk gezonde lucht ook voor de volgende generaties garanderen.

Financiële steun

Voor de realisatie van dit bos heeft Stad Peer samengewerkt met BOS+, die via het Klimaatbossenfonds de plantactie steunt. De financiële middelen zijn afkomstig zijn van sponsorende bedrijven, in dit geval Henkel, donateurs en subsidies. De totale kostprijs voor de aanleg van het bos bedraagt 6000 euro.