Strategisch commercieel plan Peer

Het 'Strategisch commercieel plan' is het resultaat van een traject dat de Stad Peer de voorbije 3 jaar onder begeleiding van het studiebureau City D en in nauwe wisselwerking met de handel en horeca van Peer hebben afgelegd.

Het opzet van dit traject en van deze studie was eens grondig na te denken over een duidelijke positionering en ambitieniveau voor de Peerse detailhandel en die van het centrum in het bijzonder.

Het rapport bestaat uit 3 delen:

  • Een uitgebreide analyse
  • De visie
  • Een aanzet tot actieplan