Strooiroutes

Bij vriesweer en gladde wegen als gevolg van ijzel of sneeuw, treden de strooidiensten van de stad Peer in actie op de gemeentewegen. Op de gewestwegen is de Vlaamse overheid verantwoordelijk.

Strooien heeft alleen zin als er voldoende verkeer is. Met andere woorden: op een weg of fietspad waar amper wordt gereden, zal het strooien weinig effect hebben, omdat het strooizout niet goed verspreid geraakt.

Fase 1: preventief
Preventief
strooien op een aantal hoofdwegen, de verbindingswegen tussen de Peerse dorpen.

Fase 2: bij ijzel en sneeuw
Bij ijzel
en wanneer sneeuw blijft liggen, strooien we naast de wegen uit Fase 1 ook op een aantal kleinere wegen. Het betreft hier de belangrijkste wegen in de dorpscentra, wegen van en naar scholen en ontmoetingscentra en bedrijfsterreinen.
Ook vrijliggende fietspaden langs een aantal wegen komen nu aan bod.

Fase 3: bij aanhoudende vorst en sneeuw
Enkel bij aanhoudende vorst en sneeuw, wanneer de sneeuw blijft liggen en er gedurende minstens 3 dagen en nachten aanhoudende vorst werd opgemeten, worden bijkomende straten en parkings gestrooid. Hierbij komen vooral woonwijken en publiek toegankelijke parkings aan bod.