Studietoelagen

Gepubliceerd op: donderdag 1 augustus 2019
Een studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap voor het helpen dragen van de studiekosten. Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. Lees er hier meer over.

De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket.

De schooltoeslag vervangt de schooltoelage vanaf schooljaar 2019-2020. Daarom ontvang je vanaf september 2019 de schooltoeslag via jouw uitbetaler van het Groeipakket. Je moet geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen voor een schooltoelage voor kleuter-, lager of secundair onderwijs.

De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.

Extra info https://studietoelagen.be.