Subsidie teelt vezelhennep

Vezelhennep behoort tot de diepwortelende maaigewassen die een positief effect hebben op de
bodemkwaliteit. Dit omdat het gewas een beperkte behoefte aan bemesting heeft, weinig ziekten kent waardoor gewasbescherming niet nodig zijn.
Daarnaast heeft vezelhennep ook een positieve bijdrage aan de biodiversiteit. Zo kent hij een zekere aantrekkingskracht naar bijen toe, zorgt zijn wortelsysteem voor meer zuurstof in de bodem enzoverder.

De stad Peer wil haar landbouwers extra stimuleren om de teelt van vezelhennep in hun bedrijfsvoering op te nemen, en wil hiervoor een financiële stimulans geven van 350 euro/ha.

Voor wie?

Landbouwers

Voorwaarden

Je vindt de voorwaarden in onderstaand reglement.

Wat moet ik doen?

Je kan de subsidie aanvragen via dit formulier.