't Lin in 't nieuw

Vernieuwing van de dorpskern van Linde:

 • Driekoningenplein
 • Pastorijtuin
 • Lindedorp
 • Omgeving kerk en parochiecentrum
 • Toegankelijke
 • Samenhangende
 • Groene dorpskern

Planning

Gefaseerde vernieuwingen de komende jaren.

Doelstelling vernieuwing rioleringen en wegenis Lindedorp en Driekoningenplein: aanvang in 2018.

Vernieuwde doortocht Linde

Tussen Mulderhof en Cremerdijk komt er in Lindedorp een gescheiden rioleringsstelsel. Dit ook aan het Driekoningenplein.

Door een aanpassing van het wegprofiel voorzien we voor Lindedorp een dorpse uitstraling. Er is hierin ruimte voor fietsers en voetgangers, door toepassing van het STOP-principe.

Er zal geopteerd worden voor duurzame materialen, die duidelijkheid bieden voor de weggebruikers. De riolering onder de weg wordt ook vernieuwd.

Lindedorp:

 • Zone 30km/u, met verkeersremmers aan begin en einde.
 • Brede fietspaden, met afscheiding door groenberm aan de zijde van de kerk.
 • Hoofdbushalte aan het Driekoningenplein

Fietsverbinding langs de Dommel

Achter de kerk komt een (autovrij) fietspad, over en langsheen de Dommel tot aan de Cremerdijk.

Door deze veilige route moeten de schoolkinderen per fiets het kruispunt van Cremerdijk - Lindedorp niet meer nemen. 

Parkeren in 't Lin

Het Driekoningenplein zal niet meer de parkeermogelijkheden bieden die het nu heeft. We willen er een aangename openbare ruimte van maken. Ook rondom de kerk willen we meer orde en groen. 

Er worden nieuwe parkeerplaatsen voorzien, en de mogelijkheden op wandelafstand zullen we optimaal moeten benutten. We beseffen de nood, vooral bij activiteiten in het parochiecentrum.

Openbare parkeerplaatsen op ’t Lin:

 • Parochiecentrum: 12 pl.
 • Driekoningenplein: 36 pl.
 • Binnengebied Pastorijtuin: 10 pl.
 • Kop Pastorijtuin: 4 pl.
 • Parking kerkhof (Grotstraat): ± 37 pl.
 • Straatparkeren is ook mogelijk in enkele omliggende straten

't Lin in het groen

Door het Driekoningenplein, de Pastorijtuin en de kerkomgeving ‘aan elkaar te rijgen’, ontstaat een samenhangend geheel van groene open ruimten.

Uitgangspunt is om deze ruimtes elk sober in te richten, bijvoorbeeld met open gazonvlaktes en losse bomen.

 • Driekoningenplein:
  • behoud van lindebomen (sommigen omplanten)
  • gazon met bomenrand en randhagen
  • parkeerplaatsen met grasdallen
 • Pastorijtuin: 
  • gazon met losse sierfruitbomen
 • Kerkomgeving:
  • openheid creëren in functie van zicht op achterliggend landschap (Dommelvallei)

Wonen op 't Lin

Er is ruimte voor gevarieerde woonvormen. De oude pastorij verdwijnt en maakt plaats voor twee nieuwe woonblokjes. Daarin is ook één handelsruimte voorzien.

De woningen hebben hun toegang via de Pastorijtuin, te bereiken vanop Lindedorp.

Toekomstige ontwikkeling en bouw mogelijk door private ontwikkelaar en sociale huisvestingsmaatschappij.

Hoofdgebouw en aanbouw
 • handelsruimte (gelijkvloers, zijde Lindedorp)
 • appartementen boven handelsruimte
 • appartementen in de aanbouw tegen het hoofdgebouw
 • met de rug naar Driekoningenplein
 • parkeerplaatsen voor bewoners en klanten
 • woningen aan Pastorijtuin
Reeks van 5 gezinswoningen tegen elkaar
 • eenvoudige woningen
 • elk met klein tuintje achteraan
 • elk met 2 private parkeerplaatsen (garage/carport/parkeerplaats).