't Lin in 't nieuw met provinciale en Vlaamse steun

Gepubliceerd op: dinsdag 15 december 2020
De dorpskern van ’t Lin is heringericht. Het Lindedorp en Driekoningenplein is sinds kort voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel.

Het wegprofiel van de centrumas is ingericht als zone-30, waarbij fietsers en voetgangers een prominentie ruimte innemen. Er is geopteerd voor duurzame materialen, met een duidelijke leesbaarheid. Het Driekoningenplein is benut als parkeerzone, maar verder ook ingericht als parkzone met hoogstammig groen. Tot slot zorgt de autoluwe fietsverbinding langsheen De Dommel en tussen Lindedorp en Cremerdijk, voor een veilige, groene fietsverbinding van en naar ’t Lin.

Het eindtotaal van de werken bedroeg 1,764 miljoen euro. Het aandeel ten laste van Stad Peer bedroeg 1,07 miljoen euro. Ter aanleg van de fietspaden kon Stad Peer rekenen op een tussenkomst van provincie Limburg en Vlaams Gewest. De toelage bedroeg 146.531,85 euro.