Tariefreglement verhuur evenemententerrein Deusterstraat

De Stad Peer stelt een evenementenlocatie, gelegen aan de Deusterstraat en de Kapellekestraat ter beschikking aan alle geïnteresseerde evenementenorganisaties, die in Peer iets willen organiseren.

Voor wie?

Iedereen kan het evenemententerrein huren.

Voorwaarden

Verenigingen aangesloten bij het Vrijetijdsloket genieten van een voorrangsregeling indien er twee
gelijkaardige aanvragen uiterlijk zes maanden voor aanvang van het evenement binnenkomen.

Kostprijs

De tarieven voor het huren van het terrein worden toegepast overeenkomstig onderstaande tabel.

Diverse percelen De dag van het festival zelf:
plaats waar het festival /
evenement plaatsvindt.
(tenten, drankstanden,….)
De dag van het festival zelf:
plaats waar de logistieke
voorzieningen zijn. Het festival
/ evenement vindt hier niet
plaats. (camping, parking,…)
Minder dan 5 ha 700,00 euro per dag 350,00 euro per dag
Meer dan 5 ha 1.000,00 euro per dag 600,00 euro per dag