Taxicheques voor aangepast vervoer

Je kan je voor een beperkt aantal kilometers laten vervoeren door verschillende (meewerkende) taxibedrijven. (deze vind je terug in de bijgevoegde brochure)

Er is een maximumbedrag vastgelegd op 250 euro op jaarbasis voor rolstoelgebruikers met voorkeurstarief en 200 euro voor andere rolstoelgebruikers.

Voor wie?

Rolstoelgebruikers die zich enkel in een manuele of elektronische rolstoel kunnen laten vervoeren

 • De aanvrager heeft een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50% bedraagt
 • De aanvrager heeft een blijvende invaliditeit van tenminste 80%
 • De aanvrager is getroffen door een volledige verlamming
 • De aanvrager heeft een vermindering van zelfredzaamheid met minstens 15 punten

Voorwaarden

 • Je bent ingeschreven in het bevolkings- en vreemdelingenregister van de Stad Peer
 • Je kan een algemeen attest afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid voorleggen
  OF een eerder afgeleverd attest door het voormalige Ministerie van volksgezondheid

Wat moet ik doen?

Stap 1

Kom langs bij het Klantencontactcenter in 't Poorthuis, breng je elektronische identiteitskaart en het vereiste attest mee.

of

Online via de knop rechts bovenaan op deze pagina.

Stap 2

Vraag je rit rechtstreeks aan bij één van de meewerkende taxibedrijven

Kostprijs

Je betaalt kilometervergoeding, deze hangt af van het taxibedrijf waar jij voor kiest. Eventuele begeleiders rijden gratis mee.

Wat moet ik meebrengen?

 • Je elektronische identiteitskaart
 • Een algemeen attest afgeleverd door FOD Sociale ZekerheidĀ 
  OF een eerder afgeleverd attest door het voormalige Ministerie van volksgezondhei