Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

Met de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) kunnen ouderen met een beperking en met een beperkt inkomen de bijkomende kosten van hun handicap deels financieren.

In functie van de vastgestelde, verminderde zelfredzaamheid en afhankelijk van de gezinssamenstelling en het gezinsinkomen wordt er berekend of iemand recht heeft op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. De tegemoetkoming biedt maandelijks een bedrag dat varieert volgens 5 categorieën van zorgwaarde. Ongeveer 106.000 mensen hebben recht op een tegemoetkoming die maximaal 560 euro per maand bedraagt.

De zorgkassen behandelen deze dossiers en betalen de tegemoetkoming uit.

Voor wie?

 • Je bent 65 jaar of ouder
 • Je hebt een bescheiden inkomen
 • Je handicap beperkt je bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten:
  • Verplaatsingen
  • Eten bereiden en nuttigen
  • Jezelf verzorgen en aankleden
  • Woning onderhouden en huishoudelijke taken doen
  • Contacten onderhouden met andere personen

Voorwaarden

 • Je handicap is erkend door de artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap. En je moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid (deze schaal geeft de invloed van je handicap op het dagelijkse leven weer)

 • Je bent aangesloten bij een zorgkas in kader van de Vlaamse Sociale Bescherming

 • Jouw inkomen en dat van je partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met:
  • Pensioen
  • Beroepsinkomsten
  • Vervangingsinkomen
  • Spaargelden
  • Beleggingen
  • Eigendommen (huis, bouwgrond, weiland, ...)
  • Verkoop of schenking van eigendommen
  • ...

Wat moet ik doen?

Stap 1: Doe je aanvraag online of maak een afspraak

Stap 2: Neem je token of je elektronische identiteitskaart + kaartlezer + pincode bij de hand

Stap 3: Vul de vragenlijst in

Stap 4: De Zorgkas brengt je op de hoogte of je recht hebt op deze tegemoetkoming en hoeveel deze bedraagt. Dit kan 3 tot 4 maanden duren.

Kostprijs

Op basis van een medisch onderzoek wordt je tegemoetkoming berekend. Ook je gezinssituatie en het inkomen van je gezin bepalen welk bedrag je krijgt.

Wat moet ik meebrengen?

 • Elektronische identiteitskaart (eID)
 • Kaartlezer
 • Je pincode

Meer info

Indien de aanvrager overlijdt, wordt de tegemoetkoming uitbetaald tot en met de maand van het overlijden.