Tenlasteneming van een vreemdeling

Elke vreemdeling dient bij het betreden van het Schengengrondgebied aan te tonen dat hij beschikt over voldoende middelen van bestaan.

Elke vreemdeling die niet beschikt over persoonlijke middelen van bestaan, heeft de mogelijkheid om het Schengengrondgebied te betreden, door beroep te doen op een garant.

De verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis):

  • Is enkel bedoeld voor vreemdelingen die een kort verblijf beogen, namelijk maximum 3 maanden.
  • Mag zowel onderschreven worden voor visumplichtige als niet-visumplichtige vreemdelingen. 
  • Kan enkel aangegaan worden tegenover vreemdelingen die geen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europees Economische Ruimte.

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak via het Klantencontactcenter.

Wat moet ik meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres in het buitenland van de persoon die je wenst uit te nodigen en de plaats waar die persoon het visum zal aanvragen
  • 3 recente loonbewijzen.
  • Kopie van het paspoort van de uitgenodigde persoon