Tijdelijke uitbreiding sociaal tarief aan personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming

Gepubliceerd op: dinsdag 1 juni 2021
Om de gevolgen van de COVID-19 crisis te verzachten besliste de federale regering om het sociaal tarief tijdelijk ook toe te kennen aan personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. De uitbreiding is tijdelijk, voor gas en/of elektriciteit en geldt van 1 februari tot 31 december 2021.

Alle klanten van de sociale leverancier Fluvius die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen daarover persoonlijk een brief.

Heb je geen brief ontvangen maar denk je wel in aanmerking te komen? Neem dan contact op met jouw ziekenfonds.

Voor meer informatie surf naar www.febeg.be.