Timing en fasering

De werken gebeuren in 2 fases. In fase 1 werken we tussen Kleine-Brogel en Kaulille. In fase 2 tussen Kleine-Brogel en Eksel.

Fase 1: Kleine-Brogel => Kaulille

16/09/2023 – 06/10/2023 

  • Bomen rooien & bouwrijp maken

16/10/2023 – voorjaar 2024

  • Nutsmaatschappijen: elektriciteit, gas, telefonie, water
  • Aanleg fietspad: Vliegveldlaan nr. 35 tot Zavelstraat/Torenstraat (+/- 2km)

Voorjaar 2024 – jaarwisseling 2024/2025

  • Riolerings- & infrastructuurwerken (fietspaden, oversteken,...) 


Fase 2: Kleine-Brogel => Eksel

20-21 januari 2024 

  • Bomen rooien & bouwrijp maken

Voorjaar 2024 tot jaarwisseling 2024/2025

  • Nutsmaatschappijen: elektriciteit, gas, telefonie, water

Jaarwisseling 2024/2025 - eind 2025

  • Riolerings- & infrastructuurwerken (fietspaden, oversteken, fietsbrug t.h.v. Dommel, ...)