Toelage voor oppas aan huis

De Stad Peer keert een toelage uit aan chronisch zieken, ouderen en personen met een beperking die een beroep doen op oppas aan huis door erkende diensten.

De toelage is bedoeld voor personen met een laag inkomen en heeft tot doel om d.m.v. een financiële tegemoetkoming in de hoge kosten voor dienstverlening aan huis, de mantelzorger even te ontlasten.

De toelage bedraagt maximum 100 euro per kalenderjaar.

Voor wie?

Alle personen met een laag inkomen die op het moment van de dienstverlening in Peer wonen (domicilie) en die o.w.v. chronische ziekte, ouderdom of beperking een beroep doen op erkende oppasdiensten aan huis.

Voorwaarden

Je beantwoordt aan minimaal één van de drie onderstaande voorwaarden:

  • Je lijdt aan een chronische ziekte
  • Je bent ouder dan 65 jaar
  • Je hebt een mentale en/of fysieke beperking.

Ook beschik je over één van de drie onderstaande vormen van minimum inkomen:

  • Een leefloon of gelijkgestelde steun
  • Een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (IVT)
  • Een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen;

De dienstverlening betreft oppas aan huis door een erkende dienst en je kan een bewijs van betaling voorleggen.

De toelage kan enkel gebruikt worden voor de oppas zelf en kan nooit hoger zijn dan de werkelijke kost.

Wat moet ik doen?

Maak online een afspraak.

Wat moet ik meebrengen?

  • je identiteitskaart
  • je rekeningnummer
  • een kopie van het betalingsbewijs

Meer info

Hieronder vind je organisaties die oppas aan huis aanbieden in Peer. Klik op de naam van de organisatie en je gaat onmiddellijk door naar de website: