Vastgoedinformatieplatform (VIP)

Vanaf 8 januari 2024 neemt Stad Peer het nieuwe vastgoedinformatieplatform in gebruik. Dat wil zeggen dat we vanaf dan enkel nog aanvragen voor vastgoedinfo behandelen via het platform. Lopende aanvragen worden wel nog verder afgehandeld. Als burger kan je voorlopig nog vastgoedinformatie aanvragen via onze website. Daarvoor moet je wel eerst eenmalig registreren

Wat wijzigt er?

  • Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie bedraagt in Peer 100 euro per kadastraal perceel.
  • Vanaf 2024 zal er een bijkomende platformretributie geheven worden en zal de inning van gemeentelijke- en platformretributie voor alle aanvragers rechtstreeks via athumi (Vlaams Datanutsbedrijf) en de aanvragerstoepassingen gebeuren.
  • Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Gelieve tijdig uw aanvraag te doen, rekening houdend met een maximale aflevertermijn van 30 dagen. Met de komst van het VIP beogen we op termijn een snellere aflevertermijn.
  • Het zal niet mogelijk zijn om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag.
  • Merk je een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? Je hebt één maand de tijd om de opmerking naar vergunningen@peer.be te sturen en kosteloos een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.
  • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente de informatieverstrekker is, kan je ons bij inhoudelijke vragen contacteren via vergunningen@peer.be

Meer informatie over het platform

Navigeer door de gebruikersomgeving voor alle informatie over het platform zoals de aangeboden informatie in het product ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’.

De werking van het platform wordt nog verder geoptimaliseerd. Je kan steeds vragen, suggesties of opmerkingen over het Vastgoedinformatieplatform richten aan athumi via vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be.