Verbod op buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder 13 jaar wordt NIET verlengd.

Gepubliceerd op: dinsdag 9 februari 2021
De Gouverneur heeft op 9 februari beslist om het verbod op buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder 13 jaar NIET te verlengen. De huidige maatregelen gelden tot en met 12 februari.

De gouverneur nam er enkele weken geleden uit voorzorg een besluit om alle buitenschoolse activiteiten en kampen voor kinderen onder 13 jaar voorlopig stop te zetten tot tenminste vrijdag 12 februari 2021. Ook Peer valt onder deze beslissing.

Intussen kan men voor beide regio’s spreken over een voorzichtig gunstige evolutie. Dit gegeven, in combinatie met het intussen aangepaste Ministerieel Besluit met betrekking tot buitenschoolse activiteiten én het belang om kinderen en jongeren perspectief te bieden, verantwoordt het niet verlengen van deze besluiten na 13 februari 2021.

“Dat wil niet zeggen dat we de teugels vrij mogen laten vieren”, zegt gouverneur Jos Lantmeeters. "Er zijn nog steeds meer besmettingen in onze provincie dan me lief is. De besmettingscijfers moeten dus nog verder zakken. Het blijft dan ook ontzettend belangrijk dat we met z’n allen de maatregelen strikt blijven opvolgen, ook tijdens de Krokusvakantie. Wat de krokusactiviteiten voor jongeren onder de 18 betreft, reken ik dan ook op het verantwoordelijkheidsbesef van de organisatoren van kinder- en jeugdactiviteiten. ”

Vanaf 13 februari gelden ook in Peer volgende maatregelen:

 • Sinds 1 februari 2021 moeten kinderen en jongeren die samenkomen in het kader van activiteiten in een georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, zonder overnachting, in eenzelfde groep blijven en mogen ze niet samen worden gezet met de personen van een andere groep. De trainingen mogen enkel worden bijgewoond door één lid van het huishouden van de deelnemers.
 • De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.
 • Indien de georganiseerde activiteit buiten de Krokusvakantie plaatsvindt, zijn de volgende maatregelen van toepassing:
  • Aantal deelnemers: Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen (begeleider niet inbegrepen) afspreken.
  • Locatie:
   • Voor kinderen tot en met 12 jaar, dienen activiteiten waar mogelijk buiten te worden georganiseerd of waar dit niet mogelijk is, dienen de ruimtes voldoende te worden verlucht;
   • Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar dienen activiteiten verplicht buiten te worden georganiseerd.
 • Indien de georganiseerde activiteit tijdens de Krokusvakantie (13 februari tot en met 21 februari 2021) plaatsvindt, zijn de volgende maatregelen van toepassing:
  • Aantal deelnemers:
   • Kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximum 25 personen deelnemen (begeleider niet inbegrepen);
   • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen deelnemen (begeleider niet inbegrepen);
  • Locatie: dezelfde regels tijdens als buiten de Krokusvakantie blijven gelden.
 • De begeleiders respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1.5 meter tussen elke persoon. Ze zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen.