Pieter Bruegelkring vzw

In 1994 richtte dhr. Paul Capals, samen met een 9-tal medestanders, de Pieter Bruegelkring op. Men vond het belangrijk dat de bestaande aanwijzigen die de schilder Pieter Bruegel de Oude met het dorp Grote-Brogel linken, voor eens en altijd terdege zouden onderzocht worden.                                                           Op 11 februari 1998 werd de Pieter Bruegelkring omgevormd tot een vzw. De statuten vermelden: "De vereniging heeft tot doel aan volksontwikkeling te doen door het ontplooien en bevorderen van alle activiteiten die de kennis en uitstraling van Pieter Bruegel de Oude en zijn werk ten goede komen. In het bijzonder zullen de activiteiten ondersteund worden die de band van Pieter Bruegel de Oude met zijn geboortedorp Grote-Brogel (Peer) onderstrepen"

 

Adres

Adres
Kaulillerweg 35
3990 Peer
Telefoon
011631289
GSM
0486224817
e-mail
paul.capals@telenet.be

Contact

Paul Capals

Adres
Kaulillerweg 35
3990 Peer
Telefoon
011631289
GSM
0486224817
e-mail
paul.capals@telenet.be