Verkiezingen - info

Dit najaar trekken we weer met z’n allen naar de stembus om te beslissen wie er de komende zes jaar onze gemeente en onze provincie zal besturen.

Op de website van www.vlaanderenkiest.be vind je alle informatie over deze verkiezingen. Hieronder vind je specifieke informatie voor Peer en enkele nuttige weetjes.

Wat?

Op 25 mei 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed dat het aantal te verkiezen leden vaststelt van de organen van de gemeente, het OCMW en de provincie.

In Peer zullen er 25 gemeenteraadsleden verkozen worden. De gemeenteraad zal in januari 2019 4 schepenen en 8 leden van het bijzonder comité aanduiden. Er zal geen afzonderlijke OCMW-raad meer samengesteld moeten worden, want de leden van de gemeenteraad zullen automatisch ook zetelen in de OCMW-raad.

Peer valt onder het provinciedistrict van Maaseik dat 9 van de 31 provincieraadsleden voor Limburg zal verkiezen.

 

Voor wie?

In België geldt stemplicht voor:

 • Alle Belgen die op 14 oktober 18 jaar of ouder zijn.
 • Europese burgers die 5 jaar onafgebroken wettig in België verblijven en zich geregistreerd hebben.
 • Niet-Belgische kiezers die aan bepaalde voorwaarden voldoen en zich geregistreerd hebben.

De kiezerslijsten zijn vastgesteld op 1 augustus 2018: iedereen die op dat moment ingeschreven is in het bevolkingsregister van Peer en aan bovenstaande voorwaarden voldeed, zal in de loop van september een oproepingskaart ontvangen.

Ben je bv. op 2 augustus aangifte komen doen van je verhuis, dan moet je nog in de vorige gemeente gaan kiezen.

Heb je geen oproepingsbrief ontvangen, mag je altijd de kiezerslijst komen inzien op het gemeentehuis. Je kan ook altijd een duplicaat van de oproepingsbrief verkrijgen. Dit kan ook nog op 14 oktober aan het klantencontactcenter in het Poorthuis van 8 tot 12 uur.

Als je op 14 oktober verhindert bent om zelf te gaan stemmen – bv. door verblijf in het buitenland – kan je een volmacht geven. Het volmachtformulier kan je ophalen aan het klantencontactcenter, of zelf downloaden. Bij een volmacht moeten ook steeds verantwoordingsstukken toegevoegd worden. De informatie vind je op het volmachtformulier. Wanneer je op reis bent in het buitenland of het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent, heb je een attest van het gemeentebestuur nodig. Dit maak je uiterlijk voor 12 oktober in orde.

Download hier de nodige bestanden:

 

Waar?

In Peer worden er 70 stemcomputers verdeeld over 12 stembureaus in de verschillende kerkdorpen:

 • Poorthuis: stembureaus 1 t.e.m. 4;
 • Parochiezaal Linde: stembureaus 5 en 6;
 • Ontmoetingscentrum Kleine-Brogel: stembureaus 7 en 8;
 • Breugelheem Grote-Brogel: stembureaus 9 en 10; en
 • OC de Tichel in Wijchmaal: stembureaus 11 en 12.

Op de oproepingsbrief vind je in welk stembureau jij precies verwacht wordt. Je kan je aanmelden op 14 oktober tussen 8 en 15 uur.

Elk stembureau heeft een voorzitter, een secretaris en 5 bijzitters die alle kiezers zullen begeleiden. Met vragen kan je altijd bij hen terecht.

Hoe?

Peer is één van de 163 Vlaamse gemeenten waar digitaal gestemd zal worden.

Stemmen doe je in 5 simpele stappen:

  1. In het stembureau geef je je identiteitskaart en oproepingsbrief af. Na controle krijg je een chipkaart.
  2. In het stemhokje steek je de chipkaart in de computer. Verder volg je de instructies op het scherm en duid je je keuze aan met je vinger op het scherm.
  3. Je stem wordt afgedrukt. Controleer het stembiljet en vouw het toe, zodat anderen je stem niet kunnen zien. Vergeet ook de chipkaart niet mee te nemen uit het stemhokje.
  4. Je geeft de chipkaart terug af en scant de barcode op je stembiljet in aan de urne. Na het scannen opent de urne zich en kan je je stembiljet hierin deponeren.
  5. Je krijgt je identiteitskaart en afgestempelde oproepingskaart terug bij het verlaten van het stemlokaal.


Organisatie

In Peer is er een specifiek team samengesteld voor de organisatie van de verkiezingen dat ervoor zorgt dat de voorbereidingen en de dag zelf vlot kunnen verlopen.

Mevrouw Babiche Gielen is aangesteld als gemeentelijk coördinator voor de verkiezingen. De gemeentelijk coördinator moet de taken van de gemeente bij de organisatie van de verkiezingen coördineren en is contactpersoon voor het vredegerecht, het gemeentelijk hoofdbureau, het ABB en burgers die opgeroepen worden om te zetelen.

De heer Raf Vanhelden is aangesteld als voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau en haar zetel is gevestigd in het Poorthuis.

Het gemeentelijk hoofdbureau vervult een aantal overkoepelende taken om de kiesverrichtingen in goede banen te leiden: het ontvangen van de voordrachtsakten, het afsluiten van de kandidatenlijsten, het totaliseren van de stemverrichtingen, het beheer van de getuigen, aanduiding van de leden van de stembureaus, …

Specifiek zal het hoofdbureau zitting hebben op volgende momenten:

 • 15 september 2018 (9-12 uur en 13-16 uur): ontvangst voordrachtsakten en aanduiding getuigen gemeentelijk hoofdbureau door de voorzitter.
 • 17 september 2018 (16 uur): onderzoek en voorlopige afsluiting van de kandidatenlijsten.
 • 20 september 2018 (16 uur): definitieve afsluiting kandidatenlijsten (behoudens bezwaren).
 • 24 september 2018: definitieve afsluiting kandidatenlijsten (ingeval van bezwaren) en loting volgnummers.
 • 9 oktober 2018 (14-16 uur): ontvangst van de aangifte van getuigen in de stembureaus door de voorzitter.
 • 14 oktober 2018: verkiezingsdag.

Resultaat

Op 14 oktober kan je alle tussentijdse resultaten ook volgen op www.vlaanderenkiest.be.