Verkiezingen - inschrijving als niet-Belg

Als inwoner van België kan je als niet-Belg vrijwillig deelnemen aan bepaalde verkiezingen.

Voor wie?

Heb je de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU), kan je deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en/of de verkiezingen van de Belgische leden van het Europees Parlement.

Als vreemdeling met een wettig verblijf in België, maar niet met de nationaliteit van een land van de EU, kan je deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen nadat je 5 jaar in België woont.

 

Voorwaarden

Als je wil deelnemen aan de verkiezingen, moet je je in beide gevallen wel vooraf inschrijven. Dat kan alleen als je ouder bent dan 18 jaar en niet ontzet bent uit het kiesrecht.

Je inschrijving kan je alleen aanvragen in de periode tussen de laatste verkiezing en het opstellen van de kiezerslijst voor de komende verkiezingen. Als uit de controle van de voorwaarden blijkt dat je voldoet, word je erkend als kiezer via een beslissing van het Schepencollege.

Eenmaal ingeschreven ben je kiesplichtig. Dit wil zeggen dat je, tenzij je wettig verontschuldigd bent (bvb wegens ziekte), je zoals een Belg verplicht moet deelnemen aan de verkiezingen.

Je kan wel, na de verkiezingen en vóór het opstellen van de kiezerslijst van de volgende gelijkaardige verkiezingen, een aanvraag indienen om terug geschrapt te worden als kiezer.

Wat moet ik doen?

Je vraagt je inschrijving aan via één van onderstaande aanvraagformulieren.

Kostprijs

Gratis