Verkiezingen - info

Op 26 mei trekken we weer met z’n allen naar de stembus. We kiezen dan de vertegenwoordigers voor het Europees Parlement (Europees niveau), de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (federaal niveau) en de leden van het Vlaams Parlement (regionaal niveau).

Je vindt hier alle informatie terug over deze verkiezingen.

 

Voor wie?

In België geldt stemplicht voor:

  • Alle Belgen die op 26 mei minstens 18 jaar zijn.
  • Europese burgers die zich geregistreerd hebben als kiezer voor 28 februari.

De kiezerslijsten worden vastgesteld op 1 maart 2019: iedereen die op dat moment ingeschreven is in het bevolkingsregister van Peer en aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal begin mei een oproepingskaart ontvangen.

Kom je bv. op 2 maart aangifte doen van je verhuis, dan ga je opgeroepen worden voor de verkiezingen in je vorige gemeente.

Heb je geen oproepingskaart ontvangen, kan je een duplicaat van de oproepingsbrief verkrijgen. Ook wanneer je geen oproepingskaart ontvangen hebt, ben je stemplichtig zolang je op de kiezerslijst staat!

Een duplicaat van de oproepingskaart aanvragen kan t.e.m. 26 mei aan het klantencontactcenter in ‘t Poorthuis.

Waar en wanneer?

Begin mei krijg je een oproepingskaart voor de verkiezingen. Op deze kaart staat vermeld in welk stemlokaal je moet gaan stemmen.

De stemlokalen zijn geopend op zondag 26 mei van 8 tot 16 uur. Hou er rekening mee dat er traditioneel drukker is vlak na openingstijd, in vergelijking met de (na)middag.

In Peer worden er 70 stemcomputers verdeeld over 12 stembureaus in de verschillende kerkdorpen:

  • Poorthuis: stembureaus 1 t.e.m. 4;
  • Parochiezaal Linde: stembureaus 5 en 6;
  • Ontmoetingscentrum Kleine-Brogel: stembureaus 7 en 8;
  • Breugelheem Grote-Brogel: stembureaus 9 en 10; en
  • OC de Tichel in Wijchmaal: stembureaus 11 en 12.

Elk stembureau heeft een voorzitter, een secretaris en 5 bijzitters die alle kiezers zullen begeleiden. Met vragen kan je altijd bij hen terecht.

 

Digitaal stemmen

Peer is één van de 185 gemeenten waar elektronisch gestemd wordt. Een filmpje over hoe je digitaal je stem kan uitbrengen vind je op deze website: