Vernieuwing rondpunt en begin Smeethofweg - Grote-Brogel

Het kruispunt Smeetshofweg-Kaulillerweg-Bocholterweg-Kleine Dorpsstraat in Grote-Brogel vraagt al jaren om vernieuwing. Dit veelgebruikte knooppunt en het groene plein aan het begin van de Smeetshofweg verdienen een nieuw, fris kleedje. 

In het BPA Grote-Brogel centrum fase II werden in 2006 al de juridische krijtlijnen (bestemmingen) bepaald. Daarbij komt de Smeetshofweg in haar oorspronkelijke, historische bocht te liggen. Dit biedt het groene plein de kans om beter aan te sluiten bij de Brogelse dorpskern, en het maakt wat extra woonontwikkeling mogelijk. 

Planning

Ontwerpfase openbaar domein: 2017

Uitvoering werken: 2018

Het ontwerp voorstel:

februari 2017, ook gepresenteerd en bevraagd tijdens Infowandeling.

Enkele uitgangspunten:

 • Kruispunt (huidige rotonde)
  Veilige oplossing, passend binnen wegfunctie en -categorie
  • 4 armen i.p.v. rotonde met 5 armen
  • Voorrang van rechts
  • Losgekoppeld van parking supermarkt
 • Omgeving parking supermarkt
  Parkeren integreren in het geheel, en veilige aantakkingen inrit
  • Conflictpunten beperken:
   • 1 in- en uitrit aan Smeetshofweg?
   • Geen doorgang naar Kleine Dorpsstraat voor auto's?
  • Parkeren in pockets nabij ingang
 • Smeetshofweg
  • Verlegging in haar oorspronkelijke (buiten)bocht
  • + 1 kruispunt met Steenakker, -1 aantakking op het kruispunt
  • Stopplaats bussen op de rijbaan
 • Steegjes
  • Trage verbindingen en doorsteken voor fietsers en voetgangers
  • Dorpskern via verschillende paadjes bereikbaar
  • Idee: kruispunt Dorpsstraat-Smeetshofweg enkel voor traag verkeer?
 • Groen plein
  • Aansluiting bij dorpskern, richting Dorpsstraat
  • Heilig Hart beeld geïntegreerd
  • Elektriciteitstoren blijft staan
  • Bestaande bomen zoveel mogelijk behouden
  • Aanplanting: ??? Graag jouw ideeën.
    

Infowandeling op zondag 26 februari 2017

Als je meer wilt weten over de vernieuwing van de rotonde en het begin van de Smeetshofweg, kon je ook terecht op het infomoment. 

 • zondag 26 februari 2017
 • om 10.30 uur
 • in OC Brueghelheem

Na een korte toelichting hielden we een terreinverkenning in de buurt van het rondpunt.