Verpachting van jachtrechten

Gepubliceerd op: donderdag 16 juli 2020
De Stad Peer, OCMW Peer en de Kerkfabriek Sint-Trudo Peer verpachten de jachtrechten opnieuw voor een periode van 9 jaren. Geïnteresseerden kunnen hun inschrijving indienen tot en met 9 september.

Met de verpachting van het jachtrecht wil Stad Peer de populatie van wild (met bijzondere aandacht voor de everzwijnenproblematiek) duurzaam beheren. Op die manier kan schade aan de natuur, landbouwgewassen en omliggende bewoning binnen de perken gehouden worden.

Kandidaten kunnen zich inschrijven voor één of meerdere loten via een aangetekend schrijven met vermelding van 'Inschrijving verpachting jachtrecht'. Dat schriftelijk aanbod dient uiterlijk op 9 september verstuurd te zijn aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Peer, t.a.v. Team Planning - Dienst Grondgebiedzaken, Zuidervest 2a, 3990 Peer. Alleen schriftelijke biedingen met het volledig ingevulde en ondertekende biedingsformulier worden aanvaard.

De opening van de offertes zal gebeuren tijdens de openbare zitting die doorgaat op 15 september 2020 in het Poorthuis te 3990 Peer, Zuidervest 2a. De zitting opent om 11 uur.

Alle info en stukken, inclusief het biedingsformulier vind je hieronder terug als download. Bijkomende info kan bekomen worden via email naar planning@peer.be.