Volmacht - attest aanvragen

Vraag je een attest aan voor iemand anders, is het verplicht een volmacht te laten ondertekenen door de persoon waarvoor je het attest aanvraagt. Bijkomend heb je een kopie nodig van de identiteitskaart van de persoon waarvoor je het attest aanvraagt. 

Wat moet ik doen?

Je kan de attesten online aanvragen via ons e-loket of persoonlijk aan het Klantencontactcenter. Neem deze volmacht en de kopie van de identiteitskaart mee. Zonder deze documenten kan er geen attest afgeleverd worden.