Voorlopig rijbewijs aanvragen

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kan kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar. De houder van een geldig voorlopig rijbewijs van 36 maanden kan éénmalig dit voorlopig rijbewijs inwisselen voor een voorlopig rijbewijs van 18 maanden.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar. De houder van een geldig voorlopig rijbewijs van 18 maanden kan éénmalig dit voorlopig rijbewijs inwisselen voor een voorlopig rijbewijs van 36 maanden.

Voor wie?

Vanaf de leeftijd van 17 jaar of vanaf de leeftijd van 18 jaar afhankelijk van het type en na het slagen van het theoretisch examen, kan je een voorlopig rijbewijs aanvragen.

Wat moet ik doen?

Vraag vanaf nu je voorlopig rijbewijs online aan. Klik op 'Online aanvragen'.

Wijzig je nog een begeleider nadat je voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd, heb je nog een fysieke afspraak nodig. Klik op 'Maak online een afspraak'. 

Voorlopig rijbewijs model 18 maanden

 • vanaf 18 jaar
 • geldig voor 18 maanden
 • voorafgaand aan de aanvraag van het voorlopig rijbewijs verplicht 20 uur rijschool volgen
 • zonder begeleiding op de weg toegestaan
  Eerste praktische rijexamen ten vroegste na 3 maanden met een rij-instructeur; na 9 maanden als het voorlopig rijbewijs is aangevraagd na 01/10/2017 


Voorlopig rijbewijs model 36 maanden

 • vanaf 17 jaar
 • geldig voor 36 maanden
 • rijschool volgen niet verplicht
 • enkel rijden met geregistreerde begeleiders: namen van je begeleiders worden weergegeven op de rugzijde van het voorlopig rijbewijs
 • niet rijden met passagiers
 • eerste praktisch rijexamen vanaf 18 jaar en ten vroegste 3 maanden na het verkrijgen van het voorlopig rijbewijs; na 9 maanden als het voorlopig rijbewijs is aangevraagd na 01/10/2017


Voorlopig rijbewijs model 12 maanden (uitzondering)

Wanneer je je voorlopig rijbewijs voor de categorie B, Model 36 (met begeleider) of Model 18 (zonder begeleider, na 20 uur rijles) zou laten vervallen, bestaat sinds 01 februari 2019 de mogelijkheid om alsnog een voorlopig rijbewijs te bekomen, nl. het Model 12.

Om dit aan te vragen, moet je je theoretisch examen opnieuw afleggen indien dit meer dan 3 jaar geleden werd afgelegd. Bovendien moet je 6 uur les volgen bij een erkende rijschool en zal je enkel met één of twee begeleiders mogen rijden. Deze personen beschikken sedert meer dan 8 jaar over hun rijbewijs B, mogen de afgelopen 3 jaar géén rijverbod hebben gehad en wonen in België.

Kostprijs

 • 20 euro

Afhandeling

Voor het afhalen van je voorlopig rijbewijs, maak een afspraak via deze link

Je haalt je rijbewijs af binnen de 3 maanden na aanvraag. Zoniet wordt het conform de wetgeving geannuleerd. Terugbetaling van het geannuleerde rijbewijs is niet mogelijk.

Wat moet ik meebrengen?

 • Je identiteitskaart.
 • Eventueel je huidige voorlopige rijbewijs.
 • Eventueel het bekwaamheidsattest van de rijschool.
 • Eventueel het aanvraagformulier van het examencentrum (volledig ondertekend door alle partijen).
 • Eventueel het rijgeschiktheidsattest groep 1.
 • Eventueel een attest van de politie na diefstal.
 • Een recente pasfoto die aan deze voorwaarden voldoet:
  • Foto maximaal 6 maanden oud
  • In kleur
  • Natuurlijke weergave
  • Scherp, voldoende contrast en gedetailleerd
  • Onbeschadigd
  • Geen kopie
  • Niet bewerkt
  • Afgedrukt op hoogwaardig, glad fotopapier
  • Minimaal 400 dpi resolutie