Vrijliggende fietspaden N73 - Baan naar Bree

Stad Peer en de gemeenten Oudsbergen en Bocholt zullen vrijliggende fietspaden aanleggen langs de Baan naar Bree – Grote Baan (N73), tussen de rotondes aan de industriezones Laarderheide en Peerderbaan. Op die manier vervolledigen ze de missende link in de fietspaden tussen Peer en Bree. Het project is een samenwerking tussen de drie lokale besturen, Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer als wegbeheerder en subsidiërende overheid. Van 3 oktober 2022 tot eind mei 2023 worden de fietspaden aangelegd. Daarna krijgt de weg een nieuwe toplaag.

Vrijliggende fietspaden met groenstrook 

Speerpunt van de wegvernieuwing zijn de nieuwe fietspaden: over het volledige traject komen er vrijliggende enkelrichtingsfietspaden in asfalt, aan weerskanten van de rijweg. Het fietspad zal op zo’n 3 à 4 meter van de rijweg liggen. Tussen de rijweg en het fietspad komt een groenstrook. 

De aanleg van deze fietspaden kadert in de noodzakelijke investering in de verdere uitbouw van het bovenlokaal functionele fietsnetwerk. De N73 speelt hierin immers een zeer belangrijke rol. 

Deze uitbreiding van de fietsinfrastructuur past ook in de ambitie om de komende twaalf jaren 50 km aan nieuwe fietspaden in Peer aan te leggen. Dit ontbrekend deel op Peers grondgebied van 1,1 km is alvast een belangrijke stap in die richting. Fietsers kunnen zo in de toekomst comfortabel en veilig de aansluiting maken naar de fietsknooppunten en het nabijgelegen Center Parcs. 

Start aanleg van vrijliggende fietspaden vanaf 3 oktober

Vanaf 3 oktober 2022 starten de hoofdwerken: de aanleg van de nieuwe fietspaden en de wegen. De werken worden in twee grote fases uitgevoerd om de hinder voor bewoners en verkeer te beperken.

Tot aan het einde van de werken, eind mei 2023, beschikt het verkeer maar over één rijbaanhelft en geldt enkelrichting van Bree naar Peer. In omgekeerde richting, van Peer naar Bree, volg je een omleiding via Meeuwen. Vanuit Peer rij je rond via de Deusterstraat, Peerderbaan, Weg op Bree, Soetebeek en Meeuwerkiezel.

Vanuit Peer zijn de industriezone Laarderheide en het vakantiepark Erperheide steeds bereikbaar. Omwonenden kunnen de werfzone oversteken en plaatselijk verkeer (-3,5T) kan via lokale wegen in Ellikom op zijn bestemming geraken. Handelaars blijven bereikbaar.

Voor fietsers is er lokaal een omleiding voorzien via Ellikom. Voor meer info over de haltes van De Lijn kan je terecht op www.delijn.be

De presentatie van het infomoment vind je hier.