Hulp voor Oekraïne

We hebben op dit moment voldoende vrijwilligers voor het opvangcentrum.