Vuilnisbakken

Het Stadsbestuur beheert de vuilnisbakken op het Peerse publieke domein.

Vuilbakken aan bushaltes worden door De Lijn beheerd. 

Vuilbakken langs gewestwegen worden door het Vlaams Gewest beheerd.

 

Juiste vuilbak op juiste plaats

Onze aanpak heeft een tweeledig doel, nl. het correct 'afvalgedrag' vergemakkelijken en de vuilnisbakken efficiënt beheren.

Vuilnisbakken op het publieke domein zijn belangrijk, bv. op ontmoetingsplekken of rustpunten.
 
Op routes met veel doorgaande bewegingen blijken vuilnisbakken het zwerfvuil en sluikstort eerder aan te trekken. Foute boel, dus.
 

Meten blijft weten

Het vuilnisbakkenbeheer is objectief gefundeerd op feiten en cijfers

In 2017 hielden we een grootschalige analyse van alle Peerse vuilnisbakken. Toen stonden er 307 exemplaren op ons grondgebied. 

Elke vuilnisbak werd tussen mei en augustus 2017 maar liefst 12 keer gecontroleerd, goed voor 3.684 individuele metingen.

Daarbij werd onder meer gekeken naar de inhoud en de netheid van de naaste omgeving.

In de toekomst zullen regelmatig opnieuw metingen plaatsvinden, ook op sluikstortgevoelige plekken waar geen vuilnisbak (meer) staat.

Enkele principes

Uit de analyse van 2017 bleek dat een groot aantal vuilnisbakken verkeerd of weinig worden gebruikt.

 

Hoezo, verkeerd gebruikt?

  • (Relatief) leeg blijven
  • Huisvuil bevatten. Zakjes huisvuil horen in je eigen vuilbak thuis. We stellen vast dat vuilnisbakken in woonwijken en -straten hier regelmatig het slachtoffer van zijn.

Wel een vuilnisbak?

  • Aan rustpunten
  • Op ontmoetingsplekken
  • ...

Op een aantal drukke rustpunten kunnen ook grotere vuilnisbakken worden voorzien.

 

Beter geen vuilnisbak?

  • Naast landelijke doorgangswegen. Deze trekken sluikstort aan.
  • In woonstraten. Wordt immers gebruikt door bewoners en/of bezoekers die hun vuil thuis kunnen achterlaten.
  • Bij een wildgroei aan slecht geplaatste vuilnisbakken. De logische looplijn is belangrijk.
 

Opruimactie vuilnisbakken

Het Stadsbestuur verwijdert stapsgewijs een 100-tal verkeerd gebruikte vuilnisbakken. Die trekken immers zwerfvuil en sluikstort aan. Bovendien wordt er heel wat tijd besteed aan het controleren ervan. 
 
We voorzien ter plaatse telkens een bordje met meer informatie.
 
 

Speciaal voor hondenpoep

Op een tiental hotspots vervangen we de vuilnisbak door een speciale hondenpoepbuis. Uit de metingen bleek immers dat die vuilnisbakken grotendeels gevuld waren met zakjes hondenpoep.

Op enkele plekken merkten we in de omgeving ook een probleem van niet-opgeruimde hondenpoep. 

Hondenpoep is niet alleen vies, het bevat ook schadelijke bacteriën voor mens en dier.
Het is dus ook belangrijk dat baasjes alles netjes opruimen.