Vuurwerk

Algemeen principe

Het is in Peer verboden om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of om wensballonnen (lampions) op te laten. (GAS-codex, art. 19). Dit verbod geldt zowel op het openbaar domein als op private domeinen.

Het verbod geldt het hele jaar door, dus ook tijdens de eindejaarsnacht.

Waarom?

Vuurwerk is levensgevaarlijk
Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108. De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar. Meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.


Er is risico op brand
Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.

Vuurwerk zorgt voor dierenleed
Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht. Vorig jaar stierf in Genk zelfs een kameel, toen hij in paniek van het vuurwerk wegliep en zijn nek brak.

De hulpdiensten blijven beschikbaar
Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

Vuurwerk is superongezond
De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

Uitzondering

De burgemeester kan uitzonderlijk toestemming verlenen om geluidsarm vuurwerk af te steken op bepaalde plaatsen en gedurende een beperkte periode.
Hiervoor heb je een speciale toestemming nodig. Je kan die online aanvragen.

Voor meldingen over vuurwerk contacteer je de Politie.

Wat moet ik doen?

Vul de aanvraag online in om een toelating aan te vragen.

Reglement

GAS-codex politieverordeningen, goedgekeurd door de Gemeenteraad d.d. 5 juli 2017 en gewijzigd bij beslissingen van de Gemeenteraad op 22 april 2020, 23 november 2022 en 25 oktober 2023.