Waardevolle bomen

Het Stadsbestuur hecht veel belang aan het landelijk en groen karakter van Peer. Samen met onze diensten zetten wij ons in voor een groen en milieubewuste stad waarin het goed wonen is.

Hiervoor nemen we allerlei initiatieven zoals

  • Het realiseren van parken
  • Het aanplanten van laanbomen
  • Het onderhouden van bossen
  • ...

Daarnaast staan er op ons grondgebied een 200-tal bomen die een speciale waarde hebben op vlak van natuur en/of cultuurhistorie. Deze bomen werden ge√Įnventariseerd als waardevol. Veel van deze bomen staan op private eigendom. Als stadsbestuur zijn we ons bewust van de situaties die kunnen ontstaan wanneer een boom steeds omvangrijker wordt in de buurt van een woning.

Wij voorzien een financiële tussenkomst in de factuur van een onafhankelijke gediplomeerd boomverzorger die door ons is aangesteld. Dit geldt enkel bij ‘waardevolle bomen’.

Voor welke diensten?

  • Gratis advies over de gezondheid van de boom
    Hiervoor subsidiëren wij voor 100%, met een maximum van 150 euro. Wens je een duurder advies, dan betaal je de meerkost.
  • Onderhoudswerken
    Als uit het advies blijkt dat onderhoudswerken nodig zijn, subsidiëren wij voor 25% de factuur van de boomverzorger. Dit met een maximum van 150 euro.

Wat moet ik doen?

Dat doe je door het bijgevoegde aanvraagformulier in te dienen bij het Klantencontactcenter. De openingsuren vind je hier. We sluiten de aanvraagperiode elk jaar af op 1 maart. We behandelen de aanvragen in volgorde van ontvangst. Per boom kan je maar om de zes jaar een aanvraag indienen.