Wat is de WinkelPEERbon?

De hard getroffen handel en horeca bleef tijdens de coronacrisis allerminst bij de pakken zitten. Creatieve ondernemers stampten in geen tijd webshops uit de grond waardoor er met de glimlach aan huis geleverd werd of waarbij er afgehaald kon worden. Intussen is de situatie weer wat ‘normaler’, maar ondersteuning blijft belangrijk.

EXTRA STIMULANS

De lokale handel en horeca verdient een extra stimulans en daarom geeft de Stad Peer een WINKELPEER-waardebon uit. Hiermee wordt de koopkracht van de Perenaars verhoogd én de plaatselijke handel en horeca volop ondersteund.

VOOR ELK GEZIN

Elk Peers gezin krijgt een bon met een waarde van minstens 40 euro.

Er zijn twee types van bonnen:

  • Een gezinshoofd dat recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg (een 1.200-tal gezinnen) ontvangt een WINKELPEER-bon ter waarde van 40 euro verhoogd met 5 euro per persoon ten laste. Deze gezinnen ontvangen van de Stad Peer een bon op papier.
  • De andere gezinshoofden (een 5.700-tal) ontvangen een WINKELPEER-bon ter waarde van 40 euro op voorwaarde dat ze zelf een bon van minstens 40 euro aankopen. Deze gezinnen ontvangen van de Stad Peer een promocode waarmee ze de bon bovenop hun eigen aankoop kunnen aanvragen.