ParticipatieWAT?

Wat doet een participatieforum?

Een participatieforum is een vaste groep mensen die advies geeft over verschillende beleidsthema’s. De participatiefora hebben als opdracht om het Stadsbestuur op regelmatige en systematische wijze te adviseren. De fora hebben een louter adviserende taak, zij beslissen niet over het voorgelegde onderwerp. Peer heeft 3 participatiefora:

  • Welzijn: toegankelijkheid, inclusie, senioren, armoede, integratie, gezondheid, enz.
  • Duurzaamheid: landbouw, milieu, natuur, fair trade, klimaat, mondiaal beleid, enz.
  • Vrije Tijd: jeugd, sport, cultuur, stads- en plattelandsbeleving, enz.

Elk participatieforum geeft adviezen over onderwerpen vanuit het Stadsbestuur of op eigen initiatief van de groep.

Wie kan lid worden?

Iedere persoon, die in Peer woont en ouder is dan 16 jaar;

  • die op één of andere manier gelinkt is met een sector die binnen de thematiek van het forum past.
  • die belangstelling heeft voor de thematiek van het participatieforum.

Hoe werkt een participatieforum?

De participatiefora komen één maal per kwartaal samen en geven advies over de onderwerpen die dan op de agenda staan. Dat kunnen onderwerpen zijn vanuit het Stadsbestuur of op eigen initiatief van de participatiegroep.

Daarnaast kan een participatieforum ook ad hoc samenkomen in functie van een specifieke adviesvraag over een bepaald project.

Hoe geeft het participatieforum advies?

De leden van het participatieforum komen op collegiale wijze tot een consensus over de inhoud van het advies. Dat advies bezorgen ze schriftelijk aan het Stadsbestuur. Daarin staat het standpunt van het participatieforum en de argumentatie die eraan vooraf ging.