Welke verkiezingen

In Peer zullen er 25 gemeenteraadsleden verkozen worden. De Gemeenteraad zal in januari 2019 4 schepenen en 8 leden van het bijzonder comité aanduiden. Er zal geen afzonderlijke OCMW-raad meer samengesteld moeten worden, want de leden van de Gemeenteraad zetelen¬†automatisch ook in de OCMW-raad.

Peer valt onder het provinciedistrict van Maaseik dat 9 van de 31 provincieraadsleden voor Limburg zal verkiezen.

Wil je jezelf kandidaat stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Het kiesdecreet bepaalt dat de kandidatenlijsten ingediend kunnen worden op zaterdag 15 september tussen 9-12 uur en tussen 13-16 uur. De voorzitter van het Hoofdbureau Peer zal aanwezig zijn tussen 14 en 16 uur. Daarna kan je je niet meer kandidaat stellen voor deze gemeenteraadsverkiezingen. De kandidatenlijsten zullen in ontvangst genomen worden in de voormalige Raadzaal op de eerste verdieping van ’t Poorthuis, Zuidervest 2a, 3990 Peer.

Heb je een lijst ingediend op 15 september en wil je graag getuigen aanduiden voor de stembureaus? Dit kan je melden bij de voorzitter van het Hoofdbureau Peer op dinsdag 9 oktober tussen 14 en 16 uur. Je kan per stembureau 1 getuige en 1 plaatsvervangend getuige aanduiden. Getuigen moeten gemeenteraadskiezer zijn en mogen kandidaat zijn voor de verkiezingen. Getuigen zijn aanwezig in de stembureaus vanaf de eedaflegging tot de afsluiting van het pv.

De voorzitter van het Hoofdbureau Peer zal zitting houden in ’t Poorthuis, zuidervest 2a in Peer in lokaal 2 van het BICC.