Wie moet stemmen?

In België geldt stemplicht voor:

  • Alle Belgen die op 14 oktober 18 jaar of ouder zijn.
  • Europese burgers die 5 jaar onafgebroken wettig in België verblijven en zich geregistreerd hebben.
  • Niet-Belgische kiezers die aan bepaalde voorwaarden voldoen en zich geregistreerd hebben.

De kiezerslijsten zijn vastgesteld op 1 augustus 2018: iedereen die op dat moment ingeschreven is in het bevolkingsregister van Peer en aan bovenstaande voorwaarden voldeed, zal in de loop van september een oproepingskaart ontvangen.

Ben je bv. op 2 augustus aangifte komen doen van je verhuis, dan moet je nog in de vorige gemeente gaan kiezen.

Heb je geen oproepingsbrief ontvangen, mag je altijd de kiezerslijst komen inzien op het gemeentehuis. Je kan ook altijd een duplicaat van de oproepingsbrief verkrijgen. Dit kan ook nog op 14 oktober aan het klantencontactcenter in het Poorthuis van 8 tot 12 uur.

Als je op 14 oktober verhinderd bent om zelf te gaan stemmen – bv. door verblijf in het buitenland – kan je een volmacht geven. Het volmachtformulier kan je ophalen aan het klantencontactcenter, of zelf downloaden. Bij een volmacht moeten ook steeds verantwoordingsstukken toegevoegd worden. De informatie vind je op het volmachtformulier. Wanneer je op reis bent in het buitenland of het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent, heb je een attest van het gemeentebestuur nodig. Dit maak je uiterlijk voor 12 oktober in orde.

Download hier de nodige bestanden: