Laatste wilsbeschikking

Bepaal zelf wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden en laat je keuze vastleggen in de laatste wilsbeschikking

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

 • Ik kies voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • Volgens welke levensbeschouwing wil je de eventuele uitvaartplechtigheid
 • In welke gemeente je je laatste rustplaats wil
 • Of je een uitvaartcontract hebt

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

Je kiest voor begraving of crematie.

Bij crematie zijn er meerder mogelijkheden:

 • Begraving van de as binnen een begraafplaats
 • Bijzetting van de as in een urnenmuur of urnengraf
 • Verstrooiing van de as:
  • In een strooiweide op een begraafplaats
  • In de Belgische territoriale zee
 • Begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige)
 • Bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Ritueel bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kies je een ritueel om in de plechtigheid op te nemen:

 • Geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Vrijzinnige levensovertuiging
 • Neutraal filosofische overtuiging.

Kan mijn laatste wilsbeschikking nog gewijzigd worden nadat ik het heb ingediend?

Ja, het is altijd mogelijk om je laatste wilsbeschikking te wijzigen. Dit doe je via een nieuwe aanvraag.

Je nabestaanden kunnen niets veranderen aan de wilsbeschikking.

Mogen de nabestaanden na crematie de as van een overledene zelf bijhouden?

De nabestaanden mogen de as bewaren.
Maar bij het einde van deze bewaring moet de as worden:

 • Uitgestrooid
 • Begraven
 • Bijgezet in een urnenmuur op de begraafplaats.

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak via het Klantencontactcenter.

De ingevulde wilsbeschikking wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.

Reglement

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.