WINKELPEER-waardebon voor elke Peers gezin

Gepubliceerd op: donderdag 14 mei 2020
De Gemeenteraad ging op 13 mei akkoord met de grote lijnen van het corona-herstelplan. Die zijn over alle partijgrenzen heen tot stand gekomen. Wij voorzien onder meer een WINKELPEER-waardebon voor elk Peers gezin.

De voorbije dagen werden verschillende coronamaatregelen versoepeld, maar het werk is nog niet klaar, de strijd is nog niet gestreden. Toch zijn wij klaar om naar de toekomst te kijken, naar het zogenaamde post-coronatijdperk. De verschillende fracties in de Gemeenteraad bundelen de krachten bij het schrijven van een herstelplan. Tijdens de raadszitting op 13 mei lagen de grote principes op tafel. Die worden nu verder uitgewerkt en in een herstelplan gegoten.

WINKELPEER-WAARDEBON

De hard getroffen handel en horeca bleef allerminst bij de pakken zitten. Creatieve ondernemers stampten in geen tijd webshops uit de grond waardoor er met de glimlach aan huis geleverd werd of waarbij er afgehaald kon worden. Toch verdient de lokale handel een extra stimulans en daarom geeft de Stad Peer een WINKELPEER-waardebon uit. Hiermee wordt de koopkracht van de Perenaars verhoogd. Elk Peers gezin dat recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg (een 1.200-tal gezinnen) ontvangt een bon ter waarde van 40 euro verhoogd met 5 euro per persoon ten laste. De andere gezinnen krijgen een surplus van 40 euro wanneer ze een bon van minstens 40 euro kopen. In dat geval krijgen ze een bon van 80 euro. De aankoop van de waardebon en de verrekening van de meerwaarde gebeurt via een digitaal systeem. De waardebonnen kunnen besteed worden bij de lokale ondernemingen, die het hardst zijn getroffen door de coronacrisis. Het gaat om de ondernemingen met vestiging op het grondgebied in de gemeente, die verplicht werden te sluiten en bijgevolg in aanmerking komen voor een corona-hinderpremie, de corona-compensatiepremie genieten of een omzetverlies van minstens 30% kunnen aantonen ten opzichte de referentieperiode 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019. 

Ook de marktkramers die hun koopwaren aanbieden op de wekelijkse markt worden ondersteund door vrijstelling van het standgeld voor het tweede kwartaal van 2020.

TOERISTISCHE HEFBOMEN

Toerisme is een belangrijke economische sector voor Peer. Center Parcs Erperheide, hotels, B&B’s en andere verblijfsaccommodaties worden zwaar getroffen door de verstrengde corona bestrijdingsmaatregelen. Hier zal de Stad Peer een bijdrage leveren in de vorm van het kwijtschelden van twee twaalfden van de belasting op verblijfsparken, concessievergoedingen, gebruiksrechten of andere vorderingen verbonden aan zakelijke rechten. De aanvangsdatum voor toepassing van de vernieuwde belasting op overnachtingen in toeristische logies (buiten de verblijfsparken) wordt uitgesteld tot 1 januari 2022. Andere toeristische accommodaties die buiten steunmaatregelen van hogere overheden vallen kunnen in bepaalde gevallen aanspraak maken op een premie van 1.500 euro.

VRIJE TIJD

Een speerpunt van het Meerjarenplan 2020-2025 en bijhorende beleidstekst “Project 3990” is de verdere uitbouw van Peer als hotspot voor beleving. De Stad Peer wil daarom partners in deze sector steun verlenen door het gedeeltelijk toekennen van subsidies aan organisatoren van evenementen op voorwaarde dat de werking in Peer gecontinueerd wordt. Daarnaast kunnen verenigingen en ontmoetingscentra rekenen op een éénmalige verhoging van de werkingssubsidies met 25%, wordt het charter van OKO vzw onderschreven en is er een tegoedregeling uitgewerkt voor deelnemers van geannuleerde activiteiten.

ZORG VOOR DE PERENAAR

Zorgen voor elkaar is een prioriteit in het Peerse beleid. De middelen van vervallen of niet opgevraagde WinkelPeer-waardebonnen zullen daarom integraal gebruikt worden voor armoedebestrijding. Er wordt onderzocht of het toepassingsgebied van de socio-culturele participatie verruimd kan worden. Ter bevordering van de sociale cohesie worden burgerinitiatieven op dit vlak verder ondersteund en zal er een symboolmo(nu)ment voor herdenking van deze periode worden gerealiseerd.

De Stad Peer wenst ook scholen en handelaars in deze crisistijd te ontzorgen en zal daarom de rol van aankoopcentrale voor van beschermingsmaterialen en bestickering voor het respecteren van de sociale afstandsrichtlijnen kosteloos op zich nemen. De realisatie van een gezamenlijk onlineplatform voor thuisleveringen wordt opgezet.

Tenslotte werken wij aan een zomer waarin er volgens de regels een (beperkt) contact tussen mensen mogelijk is. Het volledige herstelplan wordt verder concreet uitgewerkt en uitgerold.