Zorgbudget

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap.
Wie een zorgbudget krijgt, mag het vrij besteden. Dat geeft mensen de vrijheid om te kiezen welke zorg en hulp ze ermee willen betalen om een zo normaal en aangenaam mogelijk leven te leiden.


Meer info op https://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget.

Voor wie?

  • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger 'zorgverzekering'): 130 euro/maand voor mensen die veel zorg nodig hebben. Klik hier ¬†voor een afspraak indien nodig.
  • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger 'tegemoetkoming hulp aan bejaarden'): Het is een zorgbudget voor 65'+ers met een zorgnood. Hoeveel dit budget bedraagt, hangt af van het inkomen en van de zorgzwaarte van die oudere persoon. Indien je enkel informatie wenst, klik hier voor een afspraak. Voor de aanvraag zelf, klik hier.
  • Zorgbudget voor personen met een handicap (ook wel 'basisondersteuningsbudget' genoemd). Het is een zorgbudget van 300 euro/maand is er voor zowel kinderen als volwassenen met een mentale of fysieke beperking die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze krijgen het automatisch en hoeven het niet aan te vragen

Wat moet ik doen?

Stap 1: Doe je aanvraag online of maak een afspraak

Stap 2: Neem je token of je elektronische identiteitskaart + kaartlezer + pincode bij de hand

Stap 3: Vul de vragenlijst in

Stap 4: De Zorgkas brengt je op de hoogte of je recht hebt op deze tegemoetkoming en hoeveel deze bedraagt. Dit kan 3 tot 4 maanden duren.

Kostprijs

Op basis van een medisch onderzoek wordt je tegemoetkoming berekend. Ook je gezinssituatie en het inkomen van je gezin bepalen welk bedrag je krijgt.