Zwerfkat

Zwerfkatten leven dikwijls in kleine groepen samen, meestal waren hun voorouders huiskatten die ergens werden achtergelaten en verwilderden.

Zij vermenigvuldigen zich snel en kunnen op die manier voor allerhande vormen van overlast zorgen:

  • Geurhinder
  • Geluidsoverlast
  • Uitwerpselen in tuinen
  • Gevechten met huiskatten
  • Openkrabben van vuilniszakken
  • Overbrengen van ziektes op huiskatten
  • Ongelukken in het verkeer

Anderzijds zijn ze ook nuttig o.m. als jager op ratten en muizen.

Voor wie?

Verwilderde katten waarvoor geen adoptiemogelijkheid bestaat.

Wat moet ik doen?

Meld het aan de stad met vermelding van:

  • Aantal katten
  • Eventueel geslacht
  • Geschatte ouderdom

Afhandeling

De stad maakt werk van een diervriendelijke aanpak van de zwerfkatten op Peers grondgebied. We werken hiervoor samen met Dierenasiel Blauwe Kruis.

Zij zorgen ervoor dat de verwilderde katten gevangen, onvruchtbaar gemaakt en teruggezet worden. Katten die nog voldoende tam zijn om als huiskat geadopteerd te worden, worden in het asiel geplaatst en komen niet terug.

Meer info

Huiskatten

Best worden huiskatten herkenbaar gemaakt door ze een bandje om te doen, om te vermijden dat ze ook gevangen worden. Ook is het heel belangrijk dat de huiskatten eveneens tijdig onvruchtbaar gemaakt worden.

Zo voorkom je dat je met kittens blijft zitten waar je geen goede thuis meer voor vindt. De behandeling heeft ook nog andere voordelen: een kater blijft na castratie energiek en worden zelfs socialer en aanhankelijker, vertoont minder zwerf- en vechtgedrag en stopt met "sproeien" om zijn territorium af te bakenen. De kattin wordt niet meer krols en loopt minder risico op allerhande kankers.

Verder is er minder kans op besmettelijke ziektes doordat er minder contact is met andere katten. Kortom, door je kat te laten steriliseren help je mee de kattenpopulatie in te perken en toon je dat je een ware dierenvriend bent.